Trong quá trình công chứng, việc phát hiện sai sót và lỗi kỹ thuật trong giấy tờ không phải là điều hiếm gặp. Đôi khi, những sai sót này chỉ đơn thuần là lỗi kỹ thuật như đánh máy, in ấn, ghi chép. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp khi sửa chữa sai sót trong giấy tờ công chứng sẽ dẫn đến thay đổi nội dung của hợp đồng hoặc giao dịch đó. Trước khi tiến hành bất kỳ việc sửa lỗi nào, cần xác định rõ loại sai sót và các quy định pháp lý liên quan đến việc sửa chữa trong lĩnh vực công chứng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sửa chữa sai sót kỹ thuật và cả những trường hợp đòi hỏi việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng hoặc giao dịch.

1. Thế nào là lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng

Sai sót trong quá trình công chứng hợp đồng, giao dịch có thể phân thành hai loại, bao gồm lỗi kỹ thuật và lỗi ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của các bên tham gia.

Lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng liên quan đến việc ghi chép, đánh máy, in ấn trong văn bản công chứng. Tuy nhiên, lỗi kỹ thuật này chỉ ám chỉ những sai sót không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, giao dịch (theo Điều 50 Luật Công chứng 2014, Điều 1, khoản 1).

Ngoài lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng, còn có thể xảy ra các loại sai sót khác ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các bên. Trong trường hợp này, việc sửa chữa, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch phụ thuộc vào từng nội dung lỗi, đòi hỏi sự thỏa thuận và cam kết bằng văn bản của tất cả các bên tham gia.

Làm thế nào để sửa chữa những sai sót trong giấy tờ công chứng?

>>> Xem thêm: Dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói, nhanh chóng, uy tín tại Hà Nội

Theo khoản 2, Điều 7 của Luật Công chứng, việc yêu cầu công chứng không được áp dụng cho việc cung cấp tài liệu, thông tin không chính xác hoặc sử dụng giấy tờ, văn bản giả mạo, đã bị xóa sửa trái pháp luật, gây sai sót trong nội dung văn bản công chứng và có thể ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các bên.

Do đó, trong trường hợp sai sót kỹ thuật không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các bên, chỉ cần sửa chữa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng. Tuy nhiên, đối với các loại sai sót khác có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, phải xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ giao dịch, hợp đồng.

2. Thủ tục sửa chữa giấy tờ công chứng

2.1 Sửa chữa lỗi kỹ thuật

Thủ tục sửa chữa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng, tuân theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 như sau:

Cơ quan thực hiện:

Việc sửa lỗi kỹ thuật phải được tiến hành tại cơ quan công chứng đã thực hiện việc công chứng hợp đồng, giao dịch đó trước đó theo khoản 2, Điều 50 của Luật Công chứng 2014.

Trong trường hợp cơ quan công chứng đã chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể, thì cơ quan công chứng hiện đang lưu trữ hồ sơ công chứng sẽ tiến hành sửa lỗi kỹ thuật. Cụ thể:

  • Nếu phòng công chứng chuyển đổi thành Văn phòng công chứng, thì hồ sơ công chứng do Văn phòng công chứng mới quản lý;
  • Nếu phòng công chứng bị giải thể, hồ sơ công chứng sẽ được chuyển cho một Phòng công chứng khác hoặc một Văn phòng công chứng do Sở Tư pháp chỉ định;
  • Nếu văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động, thì Văn phòng công chứng đó sẽ thỏa thuận với một Văn phòng công chứng khác để tiếp nhận hồ sơ công chứng.
Xem thêm:  Mức phạt bạo lực gia đình phổ biến [Cập nhật 2023]

Nếu không có thỏa thuận hoặc Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động do tất cả công chứng viên hợp danh đã qua đời hoặc bị tuyên bố chết bởi Tòa án, thì Sở Tư pháp sẽ chỉ định một Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng khác để tiếp nhận hồ sơ công chứng.

>>> Xem thêm: Thủ tục làm sổ đỏ lần đầu mới nhất năm 2023: Trình tự, lệ phí

Làm thế nào để sửa chữa những sai sót trong giấy tờ công chứng?

Giấy tờ cần chuẩn bị:

Người yêu cầu sửa lỗi kỹ thuật phải mang theo bản chính của tất cả các hợp đồng đã được công chứng để công chứng viên tiến hành sửa lỗi kỹ thuật.

Đồng thời, khi đến thực hiện sửa lỗi, cơ quan công chứng có thể yêu cầu người yêu cầu sửa lỗi kỹ thuật xuất trình Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn để kiểm tra xác minh danh tính của người yêu cầu công chứng có phải là người tham gia trong giao dịch như đã nêu trong hợp đồng.

Nếu người yêu cầu không thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật bản thân, cần có giấy uỷ quyền/hợp đồng uỷ quyền (nếu có).

Thời gian giải quyết:

Thường thì việc sửa lỗi kỹ thuật sẽ được thực hiện trong ngày làm việc đó.

Công chứng viên sẽ so sánh từng lỗi cần sửa với các giấy tờ trong hồ sơ công chứng, gạch chân phần cần sửa và ghi chú, dấu/con số đã được sửa vào bên lề kèm chữ ký của mình, đồng thời đóng dấu của cơ quan công chứng.

Phí cần nộp:

Thường thì việc sửa lỗi kỹ thuật sẽ không yêu cầu phí.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về cộng tác viên tuyển dụng việc làm tại nhà không yêu cầu bằng cấp

2.2 Hủy bỏ, bổ sung, sửa chữa giấy tờ công chứng

Ngoài việc sửa lỗi kỹ thuật như đánh máy, in ấn, có những trường hợp sửa chữa sai sót trong giấy tờ công chứng sẽ dẫn đến thay đổi nội dung của hợp đồng công chứng.

Trong những trường hợp này, công chứng viên không thể tiến hành sửa lỗi kỹ thuật theo thủ tục đã nêu ở trên, mà phải thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của Điều 51 Luật Công chứng năm 2014 như sau:

Cơ quan thực hiện:

Công chứng viên tại cơ quan công chứng đã thực hiện việc công chứng hợp đồng đó. Trong trường hợp Văn phòng/Phòng công chứng đó đã chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể, công chứng viên của nơi lưu trữ hồ sơ sẽ thực hiện các công việc này.

Giấy tờ cần chuẩn bị:

Để thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ hợp đồng, người yêu cầu cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

  • Phiếu yêu cầu công chứng về việc sửa đổi, huỷ bỏ, bổ sung hợp đồng.
  • Giấy tờ cá nhân của người yêu cầu công chứng và các bên trong hợp đồng: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Passport còn hạn, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…
  • Giấy tờ liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ: Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể của yêu cầu, người yêu cầu cần chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu để chứng minh rằng yêu cầu của họ tuân thủ pháp luật.

Ví dụ: Nếu việc bổ sung tài sản thế chấp vào hợp đồng thế chấp, cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số tiết kiệm hoặc giấy đăng ký xe… (giấy tờ liên quan đến tài sản được bổ sung).

  • Bản chính hợp đồng cần sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ để công chứng viên thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ.
  • Giấy tờ/hợp đồng uỷ quyền (nếu có).
Xem thêm:  Gia hạn tạm trú: Bao lâu phải đăng ký tạm trú lại? Thủ tục thế nào?

>>> Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra sổ đỏ thật giả  online nhanh chóng

Thời gian giải quyết:

Theo Điều 43 của Luật Công chứng, thời hạn công chứng không vượt quá 2 ngày làm việc. Trường hợp vụ việc phức tạp, không quá 10 ngày làm việc. Tuy nhiên, thực tế, việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng thường được tiến hành ngay trong ngày làm việc.

Chi phí phải nộp:

Nếu việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng không làm tăng giá trị hợp đồng hoặc tài sản, phí công chứng là 40.000 đồng; còn việc huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch, phí là 25.000 đồng.

Trong trường hợp bổ sung, sửa đổi làm tăng giá trị tài sản, phí công chứng sẽ được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm theo giá trị tài sản như đã được nêu trong bài viết.

Trên đây là quy định giải đáp về việc làm thế nào để sửa chữa những sai sót trong giấy tờ công chứng? Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm từ khoá tìm kiếm:

>>> Chứng thực và sao y là gì? Có mối quan hệ như thế nào?

>>>Cách tính phí công chứng di chúc theo quy định mới nhất 2023

>>> Thủ tục công chứng sơ yếu lý lịch mất bao lâu?

>>> Công chứng di chúc đối với người cụt tay được thực hiện như thế nào?

>>> Văn phòng công chứng làm việc thứ 7 và chủ nhật ở Hà Nội

>>> Mức phí công chứng mới nhất năm 2023 đang áp dụng

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *