Trong bối cảnh hiện nay, việc cấp mới lại sổ đỏ đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Tuy nhiên, mức phí để có được tài liệu quan trọng này không phải ai cũng biết đến. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là: “Cấp mới lại sổ đỏ hiện nay mất bao nhiêu tiền?” Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này để giúp mọi người có cái nhìn rõ ràng hơn về chi phí liên quan đến thủ tục quan trọng này.

>>> Xem thêm: Phòng công chứng dịch thuật đa ngôn ngữ lấy ngay, công chứng miễn phí ký ngoài, ngoài giờ hành chính tại Hà Nội.

1. Cấp mới sổ đỏ năm 2024 hết bao nhiêu tiền?

Theo quy định của pháp luật tại Việt Nam, quá trình cấp đổi sổ đỏ mới phải tuân thủ một loạt các quy trình, thủ tục và điều kiện được xác định rõ ràng. Trước hết, người sở hữu nhà và đất cần có đủ căn cứ pháp lý để yêu cầu cấp đổi sổ đỏ mới, như hợp đồng mua bán, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thứ hai, quy trình này bao gồm xác minh thông tin, kiểm tra hồ sơ, thẩm định và phê duyệt. Cuối cùng, sau khi hoàn thành quy trình, sổ đỏ mới sẽ được cấp cho chủ sở hữu theo quy định.

Cấp mới sổ đỏ năm 2024 hết bao nhiêu tiền?

Sổ đỏ, là một giấy chứng nhận quan trọng về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, đòi hỏi người sở hữu phải cẩn trọng bảo quản để tránh rủi ro mất mát. Trong trường hợp mất mát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu công trình, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp lại.

Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định theo hướng dẫn của Thông tư 85/2019/TT-BTC. Phí này áp dụng cho cả tổ chức và cá nhân, tùy thuộc vào địa phương và loại hình sở hữu. Chính sách lệ phí nhằm đảm bảo tính công bằng và phản ánh đúng điều kiện cụ thể của từng địa phương.

2. Các trường hợp phải cấp lại sổ đỏ

Việc cấp đổi sổ đỏ mới cũng đặt ra một số thách thức và khó khăn. Một trong số đó là quy trình phức tạp và thời gian cấp phép kéo dài. Việc xác định quyền sở hữu và quản lý đất đòi hỏi quá trình kiểm tra, xác minh và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Điều này đòi hỏi sự liên kết giữa các cơ quan liên quan và quy trình phê duyệt chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác và minh bạch. Tuy nhiên, việc gia tăng sự chính xác và minh bạch này có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc cấp phép và gây khó khăn cho người dân.

Căn cứ theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai thì các trường hợp Giấy chứng nhận bị mất được cấp lại như sau:

Khi bị mất Giấy chứng nhận thì hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì phải đăng tin mất trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư mà sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã hoặc đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương thì người bị mất Giấy chứng nhận nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Trình tự thủ tục khi cấp lại sổ đỏ theo quy định của pháp luật

Đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất thì văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Xem thêm:  Danh sách văn phòng công chứng tại quận Hoàn Kiếm

>>> Xem thêm: Thủ tục công chứng cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Cơ quan nào thực hiện tiếp nhận hồ sơ?

3. Trình tự thủ tục khi cấp lại sổ đỏ theo quy định của pháp luật

Cấp đổi sổ đỏ mới theo quy định pháp luật tại Việt Nam là một bước quan trọng trong việc quản lý đất đai. Việc tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình cấp đổi sổ đỏ mới không chỉ đảm bảo tính minh bạch và công bằng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch bất động sản và phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, cần đảm bảo sự linh hoạt và đánh giá cẩn thận trong những trường hợp đặc biệt để bảo vệ quyền lợi của người dân. Việc này sẽ đóng góp vào sự phát triển bền vững và ổn định của đất nước.

Khi bị mất sổ đỏ thì cá nhân, tổ chức làm đơn trình báo mất và phải xin Giấy xác nhận mất Giấy chứng nhận trước rồi sau đó mới làm hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ theo quy định. Trình tự, thủ tục cấp lại sổ đỏ được thực hiện theo Nghị định 43/2014 / NĐ – CP sau đây:

Bước 1 : Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận

Người có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất bị mất thì phải làm đơn trình báo mất Giấy chứng nhận lên Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Bước 2 : Cán bộ địa chính cấp xã sau khi nhận được đơn khai báo mất Giấy ghi nhận thì có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi những thủ tục làm lại sổ đỏ chính chủ :

  • Xác định số của Giấy chứng nhận ghi nhận bị mất vào sổ cấp giấy ghi nhận;
  • Chuyển đơn trình báo mất Giấy chứng nhận lên phòng tài nguyên và thiên nhiên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện có thẩm quyền;
  • Thực hiện niêm yết thông tin mất giấy ghi nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã ( trừ trường hợp giấy ghi nhận bị mất do thiên tai, hỏa hoạn, … ). Thời hạn niêm yết thông tin mất Giấy chứng nhận là 15 ngày so với cá thể, hộ mái ấm gia đình tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã. Các giấy từ chứng tỏ đã đăng tin 03 lần lên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về việc mất Giấy chứng nhận.

Bước 3: Cơ quan công an xã nơi bị mất Giấy chứng nhận cấp giấy xác nhận mất sổ đỏ chính chủ cho người bị mất và người đó thực thi nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy ghi nhận tại văn phòng ĐK đất đai có thẩm quyền, sau khi hết thời hạn thông tin mất Giấy chứng nhận mà không có khiếu nại, trình báo hay tranh chấp.

Xem thêm:  Hướng dẫn xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền triển khai hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính đối với thửa đất/hoặc trích đo địa chính nếu thửa đất chưa được đo vẽ địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Sở tài nguyên và Môi trường) có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy ghi nhận bị mất, đồng thời ký để cấp lại Giấy ghi nhận; Cập nhật, chỉnh lý biến động thông tin đất đai trên cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 5: Người yêu cầu cấp lại sổ đỏ nhận kết quả

Sau khi hoàn thành xong hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền trao lại cho người yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận nhận kết quả là giấy chứng nhận được cấp mới sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (nộp các khoản phí, lệ phí) (nếu có).

>>> Xem thêm: Cha mẹ muốn ủy quyền cho con cần làm những thủ tục gì? Cơ quan nào có thẩm quyền công chứng ủy quyền?

Trên đây là bài viết giải đáp về câu hỏi: Cấp mới sổ đỏ năm 2024 hết bao nhiêu tiền?. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.66

>>> Những trường hợp nào được thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ. Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ mới nhất.

>>> Cách phân biệt công chứng và chứng thực nhanh nhanh và chính xác nhất theo đúng quy định pháp luật.

>>> Xem thêm: Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không? Thủ tục công chứng hợp đồng cho thuê nhà cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ gì?

>>> Các gói làm dịch vụ làm sổ đỏ, sang tên sổ đỏ uy tín nhanh nhất tại Hà Nội.

>>> Nguồn tiền bồi thường cho các vụ án oan sai là từ đâu?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *